SelgerbloggenRikitg-06

Nyheter

Markedsundersøkelse – hvor går veien videre for IT-bransjen?

 

Hvor går veien videre for IT-bransjen i tiden som kommer?

Mange bedrifter har blitt hardt rammet som følge av strenge smitteverntiltak de siste månedene. Vi ønsket derfor å undersøke om, og i så fall på hvilken måte, dette endrer hvordan IT-bransjen vil jobbe fremover.

how-to-write-an-online-market-research-survey

 

På spørsmål om hva som vil være den største salgsutfordringen fremover svarer nærmere 70 % at hovedutfordringen i tiden fremover er å få nye kunder, med andre ord er det fokus på møtebooking og nysalg også i nedgangstider! Rundt 15 % er bekymret for betalingsevne til sine eksisterende kunder og ser på det som en utfordring på kort sikt.

Hvordan vil dette påvirke måten bedrifter gjør salg på? Her er det hovedsakelig to ting som går igjen; en vil jobbe mer digitalt (f.eks. gjennom såkalt SEO som betyr søkamotoroptimalisering og Google og/eller gjennom Hubspot), både for å tiltrekke seg nye kunder ved hjelp av outbound metoder og i kommunikasjon med potensielle og eksisterende kunder. I tillegg svarer 40 % at de kommer til å ringe mer ut, altså mer outbound. Det samsvarer med det Venezu har sett i tidligere nedgangstider: da må en være mer proaktiv og en må ringe mer ut! Sammenlign dette med en fotballkamp og hva gjør ofte da lag som ligger under? Jo de begynner å slå lange baller opp mot motstanders 16-meter. Hvorfor gjør de det? Det er jo åpenbart: det er der målet er! Da har de ikke tid til finspill på midtbanen lenger..

Fokus og målgruppe: allerede nå ser 30 % at de vil drive innovation, utvide målgruppene og henvende seg til nye bransjer. Det er deres digitaliseringstjenester som vil være i fokus og som de vil tilby nye og eksisterende kunder. Det samme antallet tror at krisepakkene vil komme bedriften deres til gode, men da i indirekte form ved at deres kunder mottar support og kompensasjon og dermed kan fortsette å kjøpe tjenester.

Vi har også stilt spørsmål om når de tror de er tilbake i normalt gjenge igjen, og her er det stort spenn. Svarene varierer fra 2-3 mnd og opptil tre år, snittet er 8,5 mnd. Her må det også legges til at de svarer med utgangspunkt i sin bedrift og flere av disse har ikke merket noe negativt utslag av krisen.

Mange har vært nødt til å permittere ansatte, og kanskje nedbemanne. Med fokus på digitale salg og proaktivitet er det interessant å vite hvordan dette skal gjøres – og av hvem? En av tre bedrifter ser for seg innleie av personell til disse oppgavene – det er også trekk vi kjenner igjen fra forrige nedgangstid. Kun 10 % av bedriftene har planer om å ansette folk på nåværende tidspunkt og det er nesten oppsiktsvekkende at det er så høyt. Det er høyt fokus på egne ansatte i tiden som kommer og det betyr at disse trolig må tilegne seg ny kunnskap gitt bedriftens økte fokus på digitale salg. Måten de gjør ansettelser på er det kun rundt 15 % som ser for seg vil bli endret på i fremtiden.

Hvilke ressurser en derimot vil prioritere å ta inn er det spesielt to grupper som går igjen: selgere og konsulenter (IT-utviklere). Litt over 40 % ser for seg at det teknisk kompetanse de vil ta inn. Rundt 25 % planlegger selgere mens det mest interessante tallet er digitale markedsførere: kun 10 % ser for seg at de vil prioritere å ta dette in-house.

På spørsmål om de har revidert målene svarer de følgende: 35 % har fokus på vekst, og en like stor gruppe sier at de har fokus på å stabilisere dette på dagens nivå. Rundt 25 % har ikke revidert målet.

Det mest overraskende svaret fikk vi på det siste spørsmålet: «vil din bedrift komme styrket ut av dette på sikt?» Hele 90 % (!) svarte ja til dette!

Oppsummering:

Hva syntes vi var det mest interessante ved svarene vi fikk? Vi vil trekke frem tre ting: det siste spørsmålet, om en vil komme styrket ut av det – her viser IT-bransjen sin medfødte tro på fremtiden! På samme måte henger det sammen med når bransjen tror at vi er tilbake i normalt gjenge igjen: i begynnelsen av 2021! Det siste vi ønsker å trekke frem er at bedriftene kommer til å ringe ut mer enn det er gjort på en stund – det er også trekk som vi kjenner igjen fra tidligere samt at vi allerede nå ser en stor øke i etterspørsel etter nettopp disse tjenestene.

Meld det på vårt nyhetsbrev her