SelgerbloggenRikitg-06

Nyheter

Den gamle steingarden og det å være en god selger

 

Steingarden i vest som salgsmotivasjon

Det er bare noen få generasjoner siden at Norge var en bondesamfunn og største delen av arbeidsstyrken bodde på landsbygda. Fremdeles ser en tydelige spor etter dette og en tenker kanskje ikke på det når en ser store oppdyrkede jorder – men disse jordene er gammelt kulturlandskap. Faktum er at største delen av disse ble dyrket opp gjennom utallige timer over flere generasjoner. Men mer tydelig trer forfedrene sin harde jobb frem når en ser gamle steingarder (steingjerder) på nedlagte gårder. Noen av disse steinene er det helt utrolig at de greide å flytte på og noen av disse steingardene er hundrevis av meter lange.

Bildet her er tatt lengst vest i havet, på Kversøyna, en øy der jeg kan spore slekten min tilbake i mer enn 400 år og steingarden marker yttergrensen mellom innmark og utmark.

Hva har dette med å selge? For meg er dette på langt nær det peneste området på øyen men likevel et sted der jeg går for å finne motivasjon og reflektere. Så symbolsk er det at jeg til og med har forstørret bildet og hengt det opp på kontoret til Venezu slik at jeg daglig skal bli minnet på det.

Bildet av den gamle steingarden symboliserer nettopp for meg de verdier en god selger (og mange andre) skal ha: mest åpenbart så kan en tolke det nettopp som det der var, nemlig å bygge stein på stein. Det er det en må gjøre når en skal bygge opp, og vedlikeholde, sin salgsportefølge. Samtidig så ligger det mye hardt arbeid bak det å bygge steingarden: jeg har enda ikke opplevd en eneste selger som lykkes om han eller hun har lagt ned ekstra innsats, gjort møtebooking, solgt og jobbet hardt for å oppnå målene sine.

Videre kan en også se nøysomheten som de la inn steingarden og det er en god verdi å ta med seg overfor sine kunder. For å bygge en stor steingard var en også avhengig av hjelp av naboen og teamarbeid er viktigere enn mange tror for at en selv skal lykkes med salgene sine. Sist men ikke minst var en nødt til å være langsiktig når en bygde opp steingarden. Det å bygge opp en steingard ble gjort over flere år og sånn er det med salg også, ting tar tid.

En siste ting som de i Norge som bygde steingarden var flink til, var å vedlikeholde denne: dyr rev ned steiner, vind og dårlig vær rev dem ned og kanskje var noen av dem ikke godt nok lagt på plass. Sånn er det med salg også – en kan ikke ta ting for gitt og en må vedlikeholde porteføljen sin.

Men selv når jeg sitter og ser på den gamle steingarden ute i havgapet, trekker parallellene og tenker på den harde jobben det til tider er å jobbe med salg så er det en vesentlig forskjell: for når det dårlige været kommer fra Nordsjøen, så trekker jeg meg inn i hytten og leser en bok eller kanskje leker med mobilen. Forfedrene våre hadde ikke noe valg og måtte fortsette jobben med steingarden til kvelden kom. Det er den store forskjellen alle paralleller til tross..

 

 

 

Meld det på vårt nyhetsbrev her