CatalystOne sin Skandinaviske HR-rapport for 2021. Data fra toppledere i hele Norden er hentet inn av Venezu

Hvordan vi jobber sammen har endret seg dramatisk de siste årene, og spesielt i den tiden vi har vært gjennom. CatalystOne, i samarbeid med Microsoft, står bak denne rapporten som vi i Venezu har bidratt til å samle inn data til. For å få en dypere forståelse for de endringene som skjer i bedriftene, og hvordan HR og IT stadig jobber tettere sammen for å legge til rette for dette, er denne rapporten et utmerket utgangspunkt.

Interaksjonen oss i mellom og arbeid har endret seg dramatisk under pandemien. En jobber mer remote og vi har mer fleksibilitet. Dette har akselerert digitaliseringen og automatisering av arbeidsprosesser -  alt for å møte behovet til den enkelte samt behovet til organisasjonene. 

HR-funksjonene er nøkkelen til å få dette til. Men; for å lykkes må HR jobbe tettere med IT avdelingene og rollen som HR-tech blir bare mer og mer viktig. 

Det er en rekke positive endringer som skjer i markedet, men den ser også på unyttede muligheter i nettopp skjæringspunktet mellom HR og IT. Dette er en rapport som du so, leder, uansett avdeling, vil finne interessant!

Scandinavian HR-IT Report of 2021 - last den ned her:

https://www.catalystone.com/en/the-scandinavian-hr-it-report-2021

Tilbake til Bloggen

Relaterte Artikler

Venezu fyller 15 år!!

Hva gjør du når det er tre uker til seminaret ditt og ingen deltakere?

Dette er en problemstilling vi har støtt på flere ganger og det som gjorde akkurat dette caset...

Det er mangfold som gjør oss gode

«Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er...