SelgerbloggenRikitg-06

Nyheter

Ærlighet og salg

Om salg, rekruttering og ærlighet

Våre kunder ansetter selv i dårlige tider! 

Fire kandidater fra Venezu har fått fast jobb midt i Koronakrisen! Hvorfor blir våre kandidater fast ansatt hos våre kunder i en tid der verden er i sin verste økonomiske krise?

Venezu er ett av de beste byråene til å rekruttere til IT-bransjen, og vi får alltid spørsmål i innledende møter om «hvilken metodikk bruker dere for å finne folk?» Bare til Microsoft har Venezu rekruttert nærmere 130 personer de siste syv årene og det i konkurranse mot verdens største rekrutteringsbyråer. Fra å ha bare et par kandidater inne hos Microsoft økte vi til totalt 70 % av alle CS-rekrutteringer (vikarer) som ble gjort de siste årene. Eksempel på en rekke av de ulike stillingene finner du HER!

Så hvordan utkonkurrer Venezu da verdens største byråer med utallige kandidater i databasen og med konsulenter og researchere som jobber fulltid med bare å finne folk? Dette er noe av svarene:

  • Vi må lete og søke på andre steder enn der konkurrentene våre gjør og tenke kreativt
  • Kandidatene våre, til en mannsdominert bransje, er 50/50 kvinner og menn
  • Tid. Vi er villige til å legge mye tid i et søk.
  • Det betyr virkelig noe for oss at det er en god match mellom kandidat og selskap – da handler en hos oss igjen
  • Gode priser: vi skal ikke bli slått på pris
  • Langsiktighet: vi har jobbet mot bransjen i 20 år og skal være her de neste 20 årene også

Nærmere 1000 ansatte har fått sin første jobb i arbeidslivet gjennom Venezu og ca. 30 % har vi rekruttert direkte ut til kunder. Og vi har en rekke andre motiverte kandidater som venter på den samme sjansen.

Salg, ærlighet og rekruttering var overskriften til dette innlegget – hvorfor det? For selv om vi prøver å tenke «ut av boksen» når vi gjør en rekruttering og at vi har en lang tidshorisont så er det aller, aller viktigste både når det gjelder salg, og rekruttering, at en er ærlige. Jeg fikk en mail av min mor i mai 2015 som jeg har hengt opp på arbeidsplassen min nettopp om dette, det står det: «Fantastisk! Husk at du fremdeles må være deg selv og være nøktern og ærlig, det ville mormor også ha likt! Og snill.»

Om en går for den kortsiktige gevinsten og pusher et salg så tjener en ikke på det i lengden. Det er det som er vår filosofi i alt vi gjør. Jeg innrømmer at vi også kan gjøre feil men så lenge vi gjør vårt beste, har integriteten på plass og er ærlige er det våre viktigste grunnverdier og garanti for å gjøre en god jobb. Derfor er mitt aller beste råd når det kommer til salg å være ærlig i alt den en gjør: det vil alltid være det en tjener mest på i lengden. Når vi er i møter angående enkelte prosjekter, og vi er i innsalgsfasen, merker vi noen ganger at den potensielle kunden har hatt møter med andre tilbydere: noen ganger er forventningene langt over hva vi tror vi kan levere. Da kan vi ikke la det gå inflasjon i våre lovnader, men baserer vårt innsalg på hva vi har av tidligere data. Risikerer vi å tape kunden? Ja, det gjør vi men det er bedre det enn å selge inn urealistiske forventinger. Selv om vi ønsker oppdraget.

Nettopp derfor ansetter våre kunder våre kandidater og medarbeidere på fast basis også i de verste økonomiske tidene verden har sett siden 1930-tallet. Ærlighet lønner seg alltid – og spesielt innenfor salg.

Meld det på vårt nyhetsbrev her